Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kľúčové ukazovatele logistickej výkonnosti

Definícia pojmu kľúčové ukazovatele logistickej výkonnosti v ekonomickom slovníku. Výraz kľúčové ukazovatele logistickej výkonnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „kľúčové ukazovatele logistickej výkonnosti“

Komplexný ale ohraničený súbor jednoducho aplikovateľných ukazovateľov, ktoré zabezpečujú spätnú väzbu vývoja logistických plánov pre hlavné funkcie zahrnuté do riadenia tovarových tokov (marketing/predaj, výroba a logistika) a ktoré určujú potrebu pre výskum a opravnú činnosť, ak by to bolo nutné.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?