(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kľúčové kvalifikácie

Definícia pojmu Kľúčové kvalifikácie v ekonomickom slovníku. Výraz Kľúčové kvalifikácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Kľúčové kvalifikácie“

Základné predpoklady nevyhnutné pre väčšinu riadiacich pozícií, ako je schopnosť preberať zodpovednosť, samostatne vyhodnocovať informácie, riešiť problémy a štruktúrovane uvažovať.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.