(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

klimatické zmeny

Definícia pojmu klimatické zmeny v ekonomickom slovníku. Výraz klimatické zmeny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „klimatické zmeny“

termín klimatické zmeny alebo zmeny klímy sa v minulosti používal pre všetky zmeny súvisiace s klímou. Dnes sa takto označujú už len zmeny klímy prirodzeného charakteru, teda zmeny v minulých geologických obdobiach Zeme (milióny až stovky miliónov rokov), ľadové doby (desaťtisíce až milióny rokov), iné zmeny (stovky rokov), niekedy aj nízkofrekvenčné kolísanie klímy (desiatky rokov).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.