(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

klimatické zmeny

Definícia pojmu klimatické zmeny v ekonomickom slovníku. Výraz klimatické zmeny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „klimatické zmeny“

termín klimatické zmeny alebo zmeny klímy sa v minulosti používal pre všetky zmeny súvisiace s klímou. Dnes sa takto označujú už len zmeny klímy prirodzeného charakteru, teda zmeny v minulých geologických obdobiach Zeme (milióny až stovky miliónov rokov), ľadové doby (desaťtisíce až milióny rokov), iné zmeny (stovky rokov), niekedy aj nízkofrekvenčné kolísanie klímy (desiatky rokov).

Už ste čítali?