(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

klimatická zmena

Definícia pojmu klimatická zmena v ekonomickom slovníku. Výraz klimatická zmena sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „klimatická zmena“

pod pojmom klimatická zmena alebo zmena klímy rozumieme iba zmeny klimatických pomerov súvisiace s antropogénne podmieneným rastom skleníkového efektu od začiatku priemyselnej revolúcie (asi r. 1750). Od konca poslednej doby ľadovej do roku 1750 sa menila koncentrácia skleníkových plynov v ovzduší len nepatrne, no odvtedy sa prírastok všetkých skleníkových plynov, okrem vodnej pary, zrýchľuje.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.