Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

klimatická zmena

Definícia pojmu klimatická zmena v ekonomickom slovníku. Výraz klimatická zmena sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „klimatická zmena“

pod pojmom klimatická zmena alebo zmena klímy rozumieme iba zmeny klimatických pomerov súvisiace s antropogénne podmieneným rastom skleníkového efektu od začiatku priemyselnej revolúcie (asi r. 1750). Od konca poslednej doby ľadovej do roku 1750 sa menila koncentrácia skleníkových plynov v ovzduší len nepatrne, no odvtedy sa prírastok všetkých skleníkových plynov, okrem vodnej pary, zrýchľuje.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?