(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Klient

Definícia pojmu Klient v ekonomickom slovníku. Výraz Klient sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Klient“

Client (klient) – spoločnosť, s ktorou má faktoringová spoločnosť uzatvorenú zmluvu o faktoringu. Rozumie sa ním dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby (viď i Seller). Anglický ekvivalent tohto výrazu je Client.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.