(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Klaster

Definícia pojmu Klaster v ekonomickom slovníku. Výraz Klaster sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Klaster“

je najčastejšie definovaný ako geografické koncentrácie vzájomne prepojených spoločností, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných priemyselných odvetviach a prepojených inštitúcií (ako sú univerzity alebo obchodné zväzy), ktoré si na konkrétnom území navzájom konkurujú, ale zároveň tiež spolupracujú. To čo spája klaster spolu sú dodávateľsko-odberateľské vzťahy, alebo spoločné technológie, spoloční nákupcovia alebo distribučné kanály, alebo spoločný trh práce. Klastre sa od seba podstatne líšia z hľadiska geografického umiestnenia, vyrábaných produktov, resp. poskytovaných služieb, vykonávaných funkcií a medzifiremných väzieb. Z uvedeného je zrejmé, že akcent je jednoznačne položený na existencii vzťahov medzi participujúcimi aktérmi.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.