(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kataster nehnuteľností

Definícia pojmu Kataster nehnuteľností v ekonomickom slovníku. Výraz Kataster nehnuteľností sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Kataster nehnuteľností“

súhrn údajov o nehnuteľnostiach na území Slovenskej republiky, zahŕňajúci ich súpis a popis a ich polohové a geometrické určenie. Tvorí aktualizovaný informačný systém o pozemkoch a vybraných stavbách. Jeho súčasťou je aj evidencia vlastníckych práv, vecných práv a ďalších zákonom stanovených práv k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľností je verejnosti prístupný v jednotlivých správach katastra. Občania z neho majú právo za poplatok získať informácie v rozsahu povoleným katastrálnym zákonom.

Súhrn údajov o nehnuteľnostiach na území Slovenskej republiky, zahŕňajúci ich súpis a popis a ich polohové a geometrické určenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.