(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kasko

Definícia pojmu Kasko v ekonomickom slovníku. Výraz Kasko sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Kasko“

Zo španielčiny – trup. Ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Pozri heslo havarijné poistenie.

Zo španielčiny – trup (lode, lietadla a pod.). V poisťovníctve ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Používa sa tiež pojem havarijné poistenie, napríklad havarijné poistenie motorových vozidiel, lodí a pod. Viď heslo havarijné poistenie motorových vozidiel.

Poistenie dopravného prostriedku.