Kartenabfrage

Definícia pojmu Kartenabfrage v ekonomickom slovníku. Výraz Kartenabfrage sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Kartenabfrage“

Technika skupinového riešenia problémov.