(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

karnet tir

Definícia pojmu karnet tir v ekonomickom slovníku. Výraz karnet tir sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „karnet tir“

Colný dokument medzinárodnej prepravy vydaný garančnou asociáciou a overený colnými orgánmi, pod ochranou ktorého sa prepravuje tovar vo väčšine prípadov zaplombovaný v cestných vozidlách a kontajneroch v súlade s obsahom colnej dohody o medzinárodnej preprave tovaru pod záštitou TIR karnetov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.