(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kariéra

Definícia pojmu Kariéra v ekonomickom slovníku. Výraz Kariéra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Kariéra“

Pojem kariéra predstavuje, v širšom zmysle slova, spôsob života a sociálne prostredie, v ktorom trávime väčšinu času dňa, a ktoré sa úzko prelínajú s naším osobným životom. Preto je naplánovanie správnej kariéry pre každého z nás zásadným krokom na dosiahnutie pocitu spokojnosti a kľúčom na dosiahnutie očakávaných životných štandardov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.