Kapitálový výnos

Definícia pojmu Kapitálový výnos v ekonomickom slovníku. Výraz Kapitálový výnos sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Kapitálový výnos“

Príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu.