(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kapitálové výdavky

Definícia pojmu Kapitálové výdavky v ekonomickom slovníku. Výraz Kapitálové výdavky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Kapitálové výdavky“

Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, ako aj príspevky a dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám na uvedené účely podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.