kapitálová hodnota poistnej zmluvy

Definícia pojmu kapitálová hodnota poistnej zmluvy v ekonomickom slovníku. Výraz kapitálová hodnota poistnej zmluvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „kapitálová hodnota poistnej zmluvy“

Aktuálny počet alokovaných Podielových jednotiek Poistnej zmluvy vynásobený aktuálnou cenou Podielovej jednotky.