(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kapacita

Definícia pojmu kapacita v ekonomickom slovníku. Výraz kapacita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „kapacita“

1. (Všeobecne) Združený rozsah pracovnej náplne. Pozri si aj heslo: celkové množstvo kapacity, zaťaženie. 2. Schopnosť (klasifikovaná časovou jednotkou) zdroja, organizačnej jednotky, produkcie, dopravy a ostatných prostriedkov alebo zamestnanca plniť úlohy v normálnych podmienkach po určitú dobu. 3. Množstvo tovaru, ktoré môže byť uskladnené alebo uložené v sklade, uskladnené alebo naložené dopravným prostriedkom za určitý čas.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.