(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kalkulačný vzorec

Definícia pojmu Kalkulačný vzorec v ekonomickom slovníku. Výraz Kalkulačný vzorec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Kalkulačný vzorec“

Matematický vzťah pre výpočet poistného. Poistné Pb (brutto) je súhrn netto poistného (Pn), príspevku na zábranu škôd (Zš), vlastných nákladov poisťovne (Nv) a ziskovej (Z) prirážky. Je vyjadrený matematickým vzťahom: Pb = Pn + Zš + Nv + Z. V poisťovacej praxi sa netto poistné označuje aj ako kalkulované škody. Viď heslo kalkulované škody.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.