(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kalkulácia poistného

Definícia pojmu Kalkulácia poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Kalkulácia poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Kalkulácia poistného“

Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Zahrňuje stanovenie netto poistného, prirážok, nákladov poisťovne a ziskovú prirážku. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.

Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti. Viď heslo poistná matematika.

Výpočet poistného pre konkrétne riziko.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.