Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

just in time

Definícia pojmu just in time v ekonomickom slovníku. Výraz just in time sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba, Železničná logistika.

Definícia výrazu „just in time“

(jit) – Eliminácia strát času, primárne vo vnútri výrobného závodu, sekundárne vo vonkajších tokoch. Spočíva v častých dodávkach malých množstiev v presne dohodnutých a dodržaných termínoch, práve včas podľa potreby odoberajúceho článku, ktorému sa dodávajúci článok zásadne prispôsobuje. Dochádza k prehodnoteniu vzťahov s dodávateľmi, často i k zmene priestorových vzťahov. JIT vedie k výrobe synchrónnej s dopytom, k zásobovaniu synchrónnemu s výrobou, ku skráteniu priebežných dôb, k redukcii zásob, k zvýšeniu kvality a k rastu produktivity a efektívnosti. Uplatňuje sa v zásobovaní a vo výrobe i distribúcii. Vo vonkajšej cestnej doprave môže však prispievať ku kongesciám a negatívne ovplyvňovať životné prostredie. (V širšom význame): Spôsob akým možno dosiahnuť špičkovú kvalitu, založený na neustálej eliminácii balastu (balastom sa rozumejú všetky tie veci, ktoré nepridávajú výrobku hodnotu). (V užšom význame): Pohyb materiálu v správnom čase na správnom mieste. Dôsledkom je zosynchronizovanie po sebe nasledujúcich operácií.

Logistická metóda, korej základom je preprava v požadovanom čase, na požadované miesto a v požadovanej kvalite.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?