Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Jednotný programový dokument

Definícia pojmu Jednotný programový dokument v ekonomickom slovníku. Výraz Jednotný programový dokument sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Jednotný programový dokument“

(SPD) – Dokument schválený EK a obsahujúci rovnaký druh informácií, ktoré sa nachádzajú v Rámci podpory Spoločenstva a v operačnom programe. Spadajúce regióny Slovenska: územie Bratislavského kraja. Za vypracovanie a plnenie zodpovedá MVRR SR pre Cieľ 2 a MPSVR SR pre Cieľ 3.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?