(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Jednorovnicový model

Definícia pojmu Jednorovnicový model v ekonomickom slovníku. Výraz Jednorovnicový model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Jednorovnicový model“

Jednorovnicový model je ekonometrický model pozostávajúci len z jednej rovnice (väčšinou stochastickej). Jednorovnicový model, má charakter stochastického regresného modelu, vyjadrujúceho jednu vysvetľovanú endogénnu premennú v závislosti na jednej (jednoduchý model), alebo niekoľkých vysvetľujúcich merateľných exogénnych, alebo oneskorených endogénnych premenných a na nemerateľnej náhodnej zložke (viacnásobný model). Jednorovnicové modely popisujú závislosť ekonomických premenných oddelene bez ohľadu na vzájomné väzby medzi rôznymi oblasťami ekonomickej reality, ktoré prebiehajú súčasne.

Už ste čítali?