(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Jednorovnicový model

Definícia pojmu Jednorovnicový model v ekonomickom slovníku. Výraz Jednorovnicový model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Jednorovnicový model“

Jednorovnicový model je ekonometrický model pozostávajúci len z jednej rovnice (väčšinou stochastickej). Jednorovnicový model, má charakter stochastického regresného modelu, vyjadrujúceho jednu vysvetľovanú endogénnu premennú v závislosti na jednej (jednoduchý model), alebo niekoľkých vysvetľujúcich merateľných exogénnych, alebo oneskorených endogénnych premenných a na nemerateľnej náhodnej zložke (viacnásobný model). Jednorovnicové modely popisujú závislosť ekonomických premenných oddelene bez ohľadu na vzájomné väzby medzi rôznymi oblasťami ekonomickej reality, ktoré prebiehajú súčasne.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.