Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Jednorázové poistné

Definícia pojmu Jednorázové poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Jednorázové poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Poistenie.

Definícia výrazu „Jednorázové poistné“

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia.

Poistné, ktoré platí poistený alebo osoba, ktorá poistenie dojednala na dohodnutú poistnú dobu (celé obdobie – doba platnosti poistenia), naraz.

poistné zaplatené jednorazovo na celú dobu trvania poistenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?