jednorazová platba

Definícia pojmu jednorazová platba v ekonomickom slovníku. Výraz jednorazová platba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „jednorazová platba“

Dohodnutá suma peňazí vyplatená naraz. Tento termín sa často používa v spojení so zmluvnými stranami.