(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Jednoduchý diskont do výnosu

Definícia pojmu Jednoduchý diskont do výnosu v ekonomickom slovníku. Výraz Jednoduchý diskont do výnosu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Jednoduchý diskont do výnosu“

Simple discount to yield (jednoduchý diskont do výnosu) – zahŕňa časovú hodnotu peňazí, vypočítanú z ročnej diskontnej sadzby, vydelenej nominálnou hodnotou zmenky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Simple discount to yield.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.