JASPERS

Definícia pojmu JASPERS v ekonomickom slovníku. Výraz JASPERS sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy.

Definícia výrazu „JASPERS“

(Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) – je spoločnou iniciatívou EK, EIB a EBRD zameranou na pomoc členským štátom EÚ v strednej a východnej Európe tvoriť vysokokvalitné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ;