Investičný klub

Definícia pojmu Investičný klub v ekonomickom slovníku. Výraz Investičný klub sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Investičný klub“

Skupina pozostávajúca z niekoľkých investorov, ktorí spájajú svoje prostriedky a skúsenosti s cieľom realizácie väčších investícií, rozšírenia poznania v investičnej sfére a diverzifikácie svojich portfólií. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Investment club.