investičná časť poistného

Definícia pojmu investičná časť poistného v ekonomickom slovníku. Výraz investičná časť poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „investičná časť poistného“

Je časť Poistného, ktorá sa alokuje do Podielových jednotiek po odpočítaní Rizikového poistného a nákladov spojených s uzatvorením a správou investičného životného poistenia.