INTRASTAT-SK

Definícia pojmu INTRASTAT-SK v ekonomickom slovníku. Výraz INTRASTAT-SK sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická štatistika.

Definícia výrazu „INTRASTAT-SK“

Štatistické zisťovanie uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.