Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Intervalová predpoveď

Definícia pojmu Intervalová predpoveď v ekonomickom slovníku. Výraz Intervalová predpoveď sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Intervalová predpoveď“

Intervalová predpoveď (interval forecast(ing)) predstavuje obdobu intervalu spoľahlivosti, ktorý obsahuje skutočnú hodnotu predikovanej premennej v období predpovede s vopred požadovanou pravdepodobnosťou. Okrem intervalovej predpovede sa stanovuje aj bodová predpoveď.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?