(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Intervalová predpoveď

Definícia pojmu Intervalová predpoveď v ekonomickom slovníku. Výraz Intervalová predpoveď sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Intervalová predpoveď“

Intervalová predpoveď (interval forecast(ing)) predstavuje obdobu intervalu spoľahlivosti, ktorý obsahuje skutočnú hodnotu predikovanej premennej v období predpovede s vopred požadovanou pravdepodobnosťou. Okrem intervalovej predpovede sa stanovuje aj bodová predpoveď.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.