(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Interný audítor

Definícia pojmu Interný audítor v ekonomickom slovníku. Výraz Interný audítor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Interný audítor“

Osoba oprávnená vykonávať interné audity.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.