Interný audítor

Definícia pojmu Interný audítor v ekonomickom slovníku. Výraz Interný audítor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Interný audítor“

Osoba oprávnená vykonávať interné audity.