(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Interný audit

Definícia pojmu Interný audit v ekonomickom slovníku. Výraz Interný audit sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Interný audit“

Interná previerka systému manažérstva kvality organizácie. Slúži na objektívne posúdenie SMK (silné, slabé stránky). Z hľadiska druhu ich delíme na audit systémový, procesný a produktu.

Interná previerka systému manažérstva kvality organizácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.