Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Interné hodnotenie

Definícia pojmu Interné hodnotenie v ekonomickom slovníku. Výraz Interné hodnotenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Interné hodnotenie“

priebežné hodnotenie vykonávané RO v prípade OP resp. koordinátorom príslušnej horizontálnej priority zamerané najmä na oblasť efektívnosti a účinnosti výstupov a výsledkov realizovanej pomoci;

Priebežné hodnotenie vykonávané RO v prípade OP resp. koordinátorom príslušnej horizontálnej priority zamerané najmä na oblasť efektívnosti a účinnosti výstupov a výsledkov realizovanej pomoci.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?