(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Interné hodnotenie

Definícia pojmu Interné hodnotenie v ekonomickom slovníku. Výraz Interné hodnotenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Interné hodnotenie“

priebežné hodnotenie vykonávané RO v prípade OP resp. koordinátorom príslušnej horizontálnej priority zamerané najmä na oblasť efektívnosti a účinnosti výstupov a výsledkov realizovanej pomoci;

Priebežné hodnotenie vykonávané RO v prípade OP resp. koordinátorom príslušnej horizontálnej priority zamerané najmä na oblasť efektívnosti a účinnosti výstupov a výsledkov realizovanej pomoci.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.