Interkulturalizmus

Definícia pojmu Interkulturalizmus v ekonomickom slovníku. Výraz Interkulturalizmus sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ľudské práva.

Definícia výrazu „Interkulturalizmus“

To je viera v obohatenie poznaním iných kultúr. Rôzni ľudia môžu žiť spolu i napriek rozdielnym kultúrnym zázemiam. Interkulturalizmus akceptuje a rešpektuje rozdiely.