interferenčné plynutie

Definícia pojmu interferenčné plynutie v ekonomickom slovníku. Výraz interferenčné plynutie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „interferenčné plynutie“

Plynutie činnosti získané určením rozdielu medzi posledným možným východzím časom činnosti a najskorším možným východzím časom tejto činnosti.