(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Interest rate swap

Definícia pojmu Interest rate swap v ekonomickom slovníku. Výraz Interest rate swap sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Interest rate swap“

(IRS, úrokový swap) – Interest rate swap je výmena fixnej úrokovej sadzby R za pohyblivú referenčnú úrokovú sadzbu P (BRIBOR, Libor) na isté časové obdobie a na určitú výšku istiny. Pri tomto kontrakte nedochádza k výmene dohodnutej istiny, vypláca sa iba rozdiel medzi dohodnutou sadzbou R a referenčnou sadzbou P. Obe strany kontraktu sa dohodnú, že počas istého časového obdobia a v istých časových intervaloch si budú navzájom vyplácať rozdiel medzi vopred dohodnutou fixnou úrokovou sadzbou a pohyblivou úrokovou sadzbou na vopred dohodnutý objem istiny.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.