(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Interdepedentný systém

Definícia pojmu Interdepedentný systém v ekonomickom slovníku. Výraz Interdepedentný systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Interdepedentný systém“

Interdepedentný systém (sústava) simultánnych rovníc je charakterizovaný priamymi a nepriamymi spätnými väzbami medzi endogénnymi premennými. To znamená, že v jednej rovnici vystupuje daná endogénna premenná ako vysvetľovaná (na ľavej strane), ale v inej rovnici modelu môže vystupovať ako vysvetľujúca (na pravej strane).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.