(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

integrovaná výrobková politika

Definícia pojmu integrovaná výrobková politika v ekonomickom slovníku. Výraz integrovaná výrobková politika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „integrovaná výrobková politika“

sa snaží minimalizovať negatívne dopady výrobkov na životné prostredie tým, že zohľadňuje všetky fázy životného cyklu výrobku a zasahuje tam, kde je to najefektívnejšie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.