inštruktáž odosielateľa

Definícia pojmu inštruktáž odosielateľa v ekonomickom slovníku. Výraz inštruktáž odosielateľa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „inštruktáž odosielateľa“

Dokument obsahujúci inštrukcie udané odosielateľom alebo agentom odosielateľa na prípravu nákladných dokumentov potrebných na odoslanie nákladu.