inšpektor

Definícia pojmu inšpektor v ekonomickom slovníku. Výraz inšpektor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „inšpektor“

Zástupca úradu pre hodnotenie, alebo iný uznávaný odborník vykonávajúci dozor.