(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Inšpekcia

Definícia pojmu Inšpekcia v ekonomickom slovníku. Výraz Inšpekcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Inšpekcia“

Základná požiadavka v kontrolovaní, ktorá spôsobuje náležité vedenie, pokyny a kontrolu na všetkých stupňoch, ktorou má zaistiť kompetentnú, efektívnu väzbu medzi aktivitami, postupmi a rozbormi, ktoré sú vykonávané a cielené na jej dosiahnutie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.