(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Inspection / Kontrola

Definícia pojmu Inspection / Kontrola v ekonomickom slovníku. Výraz Inspection / Kontrola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Inspection / Kontrola“

Činnosti, ako je meranie, skúmanie, skúšanie a testovanie jednej alebo viacerých charakteristík výrobku alebo služby a ich porovnávanie so špecifikovanými požiadavkami s cieľom určiť zhodu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.