Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Inkaso

Definícia pojmu Inkaso v ekonomickom slovníku. Výraz Inkaso sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Faktoring, Pôžičky a splátky, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Inkaso“

(príkaz na inkaso) – Inkaso, príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta. Pre vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa a na základe príkazu na inkaso predloženého veriteľom v jeho banke.

Collection (inkaso) – realizácia peňažnej pohľadávky, zmenky, šeku, úhrady, potvrdenky alebo iného dokladu v medzinárodnom platobnom styku, kde sa inkasuje. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Collection.

je pokyn k prevedeniu platby z účtu klienta. Zvolenie k platbe dáva finančnej inštitúcii subjekt, ktorý je k majiteľovi účtu v postavení veriteľa. Touto formou sa obvykle hradia pravidelné platby (napr. pravidelné mesačné splátky a pod.).

Úkon, ktorým sa uskutočňuje výber dlžnej sumy od dlžníka.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?