(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

infraštruktúra

Definícia pojmu infraštruktúra v ekonomickom slovníku. Výraz infraštruktúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky, Výroba, Železničná logistika, Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „infraštruktúra“

(v doprave) – Systém ciest, vodných ciest, letísk, prístavov a/alebo telekomunikačných sietí na určitom území.

Všeobecne: súbor sietí – dopravných, vodných ciest, energetických a pod. – zhodnocujúcich výrobné odvetvie, resp. uľahčujúcich ich spotrebu (hospodárska, materiálna infraštruktúra). (Zdravotníctvo, školstvo, kultúra, čiastočne osobná doprava vytvárajú sociálnu infraštruktúru.) Infraštruktúra môže byť verejná, jej rozvoj je hradený zo štátneho rozpočtu, alebo podniková (súkromná).

systém vybavenia, zariadenia a služieb nevyhnutných na prevádzku organizácie

Je systém vybavenia, zariadenia a služieb nevyhnutných na prevádzku organizácie.

Systém vybavenia, zariadenia a služieb nevyhnutných na prevádzku organizácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.