(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

informatika

Definícia pojmu informatika v ekonomickom slovníku. Výraz informatika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „informatika“

Veda o technika spracovania a komunikácia informácií.

(Informatics) – skúma informácie a postupy na ich spracovanie, skúma návody na riešenia problémov, súčasťou informatiky je aj programovanie

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.