(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Informačný systém účtovníctva fondov

Definícia pojmu Informačný systém účtovníctva fondov v ekonomickom slovníku. Výraz Informačný systém účtovníctva fondov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy.

Definícia výrazu „Informačný systém účtovníctva fondov“

(ďalej aj ISUF) informačný systém, spravovaný a vyvíjaný certifikačným orgánom, ktorý zabezpečuje finančné riadenie, vedenie účtovníctva a výkon platieb prostriedkov z rozpočtu EÚ na účtoch certifikačného orgánu a platobných jednotiek;

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.