informačná infraštruktúra

Definícia pojmu informačná infraštruktúra v ekonomickom slovníku. Výraz informačná infraštruktúra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „informačná infraštruktúra“

Súbor zariadení pre zber, uchovanie a šírenie informácií spolu s informačnými službami. Jadrom je komunikačná (telekomunikačná) a výpočtová technika.