(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Inflácia

Definícia pojmu Inflácia v ekonomickom slovníku. Výraz Inflácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Bankovníctvo, Peniaze, Hypotéky, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Inflácia „

V užšom slova zmysle nárast spotrebiteľských cien, v ekonomickej teórii znehodnotenie peňazí v dôsledku nekrytej emisie bankoviek zo strany emisnej banky respektíve v dôsledku rýchlejšieho rastu peňažnej ponuky v porovnaní s rastom HDP v stálych cenách.

Predstavuje znehodnotenie peňazí a rast cien.

Znehodnotenie peňazí, ktorého najčastejším prejavom je celkové zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike; opakom je menej bežná deflácia. Rast obeživa v miere presahujúcej množstvo tovaru a služieb na trhu.

môžeme ju charakterizovať ako znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí. Vyjadruje sa v percentách. Inflácia znehodnocuje výnosy.

Prejavom ekonomickej nerovnováhy v krajine, ktorej vonkajším prejavom je rast cenovej hladiny.

Znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.