Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Inflácia

Definícia pojmu Inflácia v ekonomickom slovníku. Výraz Inflácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Bankovníctvo, Peniaze, Hypotéky, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Inflácia „

V užšom slova zmysle nárast spotrebiteľských cien, v ekonomickej teórii znehodnotenie peňazí v dôsledku nekrytej emisie bankoviek zo strany emisnej banky respektíve v dôsledku rýchlejšieho rastu peňažnej ponuky v porovnaní s rastom HDP v stálych cenách.

Predstavuje znehodnotenie peňazí a rast cien.

Znehodnotenie peňazí, ktorého najčastejším prejavom je celkové zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike; opakom je menej bežná deflácia. Rast obeživa v miere presahujúcej množstvo tovaru a služieb na trhu.

môžeme ju charakterizovať ako znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí. Vyjadruje sa v percentách. Inflácia znehodnocuje výnosy.

Prejavom ekonomickej nerovnováhy v krajine, ktorej vonkajším prejavom je rast cenovej hladiny.

Znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?