Indukcia

Definícia pojmu Indukcia v ekonomickom slovníku. Výraz Indukcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Indukcia“

je chápaná ako postup od preskúmania všetkých jednotlivých javov k všeobecnému poznatku.