Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Indexové fondy

Definícia pojmu Indexové fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Indexové fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Indexové fondy“

Indexové fondy zostavujú portfólio zo všetkých cenných papierov, ktoré sú základom pre výpočet určitého indexu. To znamená, že kopírujú výsledky určitého segmentu trhu alebo trhu ako celku, ktorý reprezentuje tento index. Najpopulárnejším indexom, ktorý sleduje celý trh je Standard & Poor s 500. Momentálne je na trhu niekoľko desiatok fondov, ktoré kopírujú určitý konkrétny index. Počet indexových fondov neustále rastie. Investovanie do indexových fondov dostalo pomenovanie pasívne investovanie, kvôli tomu, že tieto fondy nemajú potrebu aktíva riadiť portfólio. Výsledky indexového fondu nemôžu prekonať výsledky indexu. Priemerná výnosnosť indexových fondov väčšinou prekračuje priemerné výnosy aktívne riadených fondov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Index Funds.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?