Indexová doložka

Definícia pojmu Indexová doložka v ekonomickom slovníku. Výraz Indexová doložka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Indexová doložka“

Indexová doložka spôsobuje každoročné zvyšovanie poistného (vrátane poistných čiastok doplnkového poistenia zjednaného v poistnej zmluve).