Impulzívne kupovanie

Definícia pojmu Impulzívne kupovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Impulzívne kupovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Impulzívne kupovanie“

Kupovanie tovarov alebo služieb bez predchádzajúceho zváženia potrieb, cieľov alebo dôsledkov.